Salgs- og leveringsbetingelser

Følgende betingelser er gældende for:

Jysk Fynske Medier P/S
Bugattivej 8
7100 Vejle

Tlf: 7912 4780
Email: info@nembillet.dk
CVR: 36503335

Herefter benævnt JFM

§ 1. GENERELT

Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

JFM formidler udelukkende salg af billetter mellem billetkøberen og den ansvarlige arrangør.

§ 2. BETALING

Der kan betales med Dankort, Visa/Dankort, Visa, MasterCard, Maestro, VisaElectron, JCB samt American Express.

Betaling skal finde sted ved onlinebetaling.

Din betaling hæves fra dit betalingskort når billetten er afsendt.

§ 3. LEVERING OG FORSINKELSE

Levering sker enten via elektronisk post i form af en PDF-fil (PrintSelv) eller fremsendt med PostDanmark som almindelig brevpost.

I tilfælde af bortkomst kan erstatningsbilletter fremsendes, hvorved de oprindelige billetter automatisk annulleres.

§ 4. VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

Du accepterer som kunde at JFM opbevarer de af dig afgivne personoplysninger i forbindelse med billetkøb.

JFM overdrager informationer såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail til den arrangør der afholder det pågældende arrangement du som kunde har købt billet til.

Dette sker med henblik på at arrangøren kan yde den optimale kundeservice, f.eks. i tilfælde af aflysninger.

JFM videregiver ikke oplysningerne til andre end arrangøren af det pågældende arrangement.

Ved køb af billet til FOF kursus sendes hele deltagerens personnummer dog til den kommune hvori arrangementet eller kurset afholdes, i så fald deltageren ikke er bosat i samme kommune. Personnummeret bruges alene til den årlige kommunale indberetning.

§ 5. ANSVARSBEGRÆNSNING

Kontroller venligst bestillingen inden betaling for at sikre dig imod fejlbestillinger.

Billetten erstattes ikke ved bortkomst, men kan genfremsendes elektronisk eller pr brevpost.

Billetten kan KUN refunderes af arrangøren og KUN i tilfælde af aflysning

Bestillings-, leverings- og betalingsgebyrer refunderes ikke.

JFM har intet ansvar vedrørende arrangørens eventuelle betalingsstandsning, konkurs, aflysning eller flytning af dato for afholdelse af et arrangement eller andre reklamationer vedrørende det aktuelle arrangement.

Al henvendelse herom rettes til arrangøren, kontaktoplysninger forefindes på billetten samt på hjemmesiden hvor billetten er bestilt.

Moms udgør 20 % af billetsummen inklusive billetgebyr såfremt der er pålagt moms på arrangementet.

Gebyr for betaling med betalingskort er ikke momsbelagt.

§ 6. FORTRYDELSESRET

JFM fungerer udelukkende som formidler af salg af billetter mellem kunden og den arrangør der sælger billetterne via JFM's onlinesystemer.

Bemærk: I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 18 stk. 2 nr. 12" er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten.

§ 7. AFTALEÆNDRINGER

JFM har ret til, på et hvilken som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser eller priser med 30 dages varsel.

§ 8. LOVVALG OG VÆRNETING

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Retten i Vejle.