På sporet af Dalgas

#
Fredag den 27. juni 2014 kl. 09:00

Egnen omkring Hovborg er spækket med masser af gode historier og skøn natur.

Ved dette arrangement vil vi gerne forene de to ting.

Fra helt gammel tid gik Studevejen netop forbi Hovborg. Det var helt naturligt, at der ved vadestedet ved Holme Å opstod en kro. Her kunne studedriverne holde ind for et hvil og få lidt mad. For blot 150 år tilbage var egnen præget af hede, hvor stort set ingen træer kunne gro. Holme Å dalen brød landskabet med sine frodige enge omkring. Med Dalgas i spidsen begyndte tilplantningen og opdyrkning af heden at tage fart i slutningen af 1800-tallet. Her er begreber som aktieplantager og Københavner Plantager et faktum.

På de sidste 100 år er der kommet mange plantager. To af de mere kendte er Balderbæk Plantage og Klelund Dyrehave. Begge har en spændende historie, som den dag i dag udvikler sig. For begge steder er der store naturgenopretnings aktiviteter i gang. Klelund Dyrehave har en stor bestand af krondyr.

Denne vandretur er for dig, som gerne vil ud at røre dig samtidig med at få masser af informationer om naturen og historien. Undervejs vil naturvejlederen fortælle om naturen, landskabet og historien. I Klelund Dyrehave møder vi skytten og ved Baldersbæk møder vi historikeren.

Det meste af ruten går ad trampestier og grusveje herunder Kyst til Kyst Stien. Turen er en vandretur på omkring 18 km og er ikke for gangbesværede. Gode vandresko- eller støvler anbefales, samt tøj efter vejret og lidt turguf. Prisen er inklusiv forplejning undervejs.

Turen starter kl. 9.00 på Hovborg Kro med velkomst og morgenkaffe. Frokost og eftermiddagskaffe sørger vi for undervejs på vandreturen. Vi er retur igen omkring kl. 17.30.

Pris uden JV-abonnement kr. 545,00
Pris med JV-abonnement kr. 495,00
+ billetgebyr på kr. 15,00 pr. billet


Teknisk arrangør:

Arrangøren oplyser