Folket og Magten

#
10. - 14. marts 2014

Mød magtens mænd og kvinder - bl.a. Hans Engell, Lene Espersen, Anders Samuelsen og Bertel Haarder. I samarbejde med nyhedsmagasinet RÆSON

Du kan møde politikere og eksperter på Rødding Højskole den 10.-14. marts 2014, hvor vi over 5 dage diskuterer de store linjer i dansk politik.

10. - 14. marts 2014
En række tidligere og nuværende toppolitikere og eksperter besøger Rødding, når vi over 5 dage diskuterer de lange linjer i dansk politik - og spillereglerne i magtens korridorer.

Siden krisen ramte Danmark i 2008 er der vendt op og ned på dansk politik. På område efter område gennemfører politikerne reformer i hastigt tempo. Samtidig gøres livet på Christiansborg til genstand for en stadig mere intens mediedækning, 24 timer i døgnet. Både Folketingets debat og daglige arbejde foregår i stigende grad for rullende kameraer. Men hvem bestemmer i grunden retningen for samfundet? Politikerne? Medierne, der skal fylde stadig mere materiale i nyhedsstrømmen? Embedsværket, der i disse år kritiseres for at tage magten fra ministrene? Eller EU?
 
Kursuspris pr. person
Uden JV abonnement  4000 kr. pr. person.
Med JV abonnement 3800 kr.

Udeboende:
Uden JV abonnement 2800 kr.
Med JV abonnement 2600 kr.
700 kr. i tillæg for enkeltværelser

Emner bl.a.
PARTIERNE OG DEMOKRATIET. Er partierne blevet reduceret til valgkampmaskiner? 
Hvordan skal de forny sig? Og hvilke partier har Danmark om 10 år?
 
PRESSEN OG POLITIKERNE. Er den politiske journalistik bedre end nogensinde – eller er journalister og spindoktorer tværtimod en del af det samme indforståede spil?
 
EU. Hvilke problemer kan og skal EU løse? Og bliver Europa nogensinde et folkeligt projekt?
 
IDEER OG VISIONER. Hvad er i grunden politikernes tanker om det ideelle samfund? Og hvordan har de ændret sig i lyset af 5 års krise?
 
Medvirkende bl.a.:
Pernille Rosenkrantz-Theil (S)
Morten Messerschmidt (DF)
Lene Espersen (K)
Søren Espersen (DF)
Özlem Sara Cekic (SF)
Astrid Krag (SF)
Rasmus Jarlov (K)
Anders Samuelsen (LA)
Bertel Haarder (V)
Hans Engell, kommentator, fhv. partiformand
Troels Mylenberg, chefredaktør for Fyns Amts Avis og kommentator
Professor Ove Kaj Pedersen m.fl.
Ordstyrere bl.a.: Clement Behrendt Kjersgaard, udgiver af nyhedsmagasinet RÆSON

Hver dag starter med morgenmad (8-8.45) og morgensang (9-9.30). Selve kursusprogrammet er samlet i 2 elementer (som regel 9.30-12.00 og 14-16.30). Hver aften er der skiftende oplæg og underholdning.
 
Teknisk arrangør: Rødding Højskole

Arrangøren oplyser