Det maritime Sønderho

#
Fredag den 10. maj 2013 kl. 11:00

Guidet tur i Sønderho – Danmarks smukkeste landsby. Hver fredag i maj og juni 2013. Prisen inkl. frokost på Sønderho Kro.

Det maritime Sønderho. The maritime Sonderho. Das maritime Soenderho

Turen starter i Sønderho Mølle, Vesterland 44. Her ser man plancheudstillingen Sønderho ved Havet, der fortæller Sønderho Havns historie gennem 400 år.
Derefter fortsættes til Sønderho Kirke, der har landets største samling af kirkeskibe. Guiden for-tæller om skibene, hvoraf en del er bygget på Sønderho Skibsvært i Kalvekrog.
Næste stop er sømærket Æ Kåver, der er landets ældste fra 1624. Sømærket var i sejlskibstiden af livsvigtig betydning for at lede skibene sikkert fra Nordsøen igennem den smalle rende ind til Søn-derho.
Derefter frokost på Sønderho Kro med hjemmelavede delikatesser www.sonderhokro.dk
Efter frokost fortsætter turen til Sønderho Havn med stop ved ”Børsen”. Guiden fortæller om til-sandingen, der er sket siden 1980erne, og om Sønderho Havn Støtteforening og planerne om at oprense renden.
Turen slutter ved ”Kalvekrog”. Her lå Sønderho Skibsværft, hvor der i årene 1848-1877 blev byg-get over 20 skonnerter, som var grundlaget for byens velstand.

Pris 250 kr inkl. frokost i Sønderho Kro.
+ billetgebyr 15 kr.

Arrangør:
Sønderho Havn Støtteforening, Landevejen 80, Sønderho, Fanø
e-mail: info@sonderhohavn.dk web www.sonderhohavn.dk

Guider:
Anders Bjerrum telefon 2615 4152
Mogens Vestergaard telefon 3023 7516
Max Myrup telefon 2367 6493
Niels Frederiksen telefon 2826 1815
Thyge Jensen telefon 2121 8763
Per Hofman Hansen telefon 2829 6814

Arrangøren oplyser