Go-nat STORE ugle- 18. februar 2011

#
Fredag den 18. februar 2011 kl. 16:00

Her venter deltagerne en dejlig, anderledes tur i skoven, når den bliver mørk og "farlig".

Fredag den 18. februar kl. 16.00- 19.30

Den er enorm, den Store Hornugle, op til 1 m høj, og den er i stand til at fange musvåger, duehøge og ænder - det er i sandhed en voldsom, nyindvandret fugl.
Lige nu sidder den og tuder, så det kan høres op til 1 km væk, den er trods kulden klar til at yngle. I slutningen af 1800-tallet blev den udryddet, men nu er den her igen.

Vi besøger et af dens mest sikre yngleområder, hvor den nu har ynglet flere år i træk. Vi er ret sikre på at få den at høre, og er vi heldige, får vi den også at se. Der venter deltagerne en dejlig, anderledes tur i skoven, når den bliver mørk og "farlig".

Turen foregår i egne biler. Varmt, vandtæt fodtøj er en nødvendighed, da vi skal ind og gå i skovbunden.
Turen ledes af naturvejleder Iver Gram, Sort Safari.

Pris uden JV-abonnement 165 kr.
Pris med JV-abonnement 145 kr.

Begrænset deltagerantal.

Arrangøren oplyser

Mødested: oplyses ved køb af billetter.
Husk pas, da uglerne kan være fløjet over grænsen!