En verden vest for Mandø

#
Søndag den 24. juni 2012 kl. 09:30

Spændende oplevelsestur i Nationalpark Vadehavet med Naturstyrelsen og JydskeVestkysten

Søndag d. 24. juni samarbejder vi med Mandø Kro og kl. 09.30 afgår Vadehavsbussen fra Vester Vedsted, så vi sammen kan tage ud i området vest for øen, som mest minder om en ørken. Her ligger sandbanken Koresand, der er mellem to og 16 kvadratkilometer, alt afhængig af vandstande.

Naturvejleder, skovfoged Søren Rask Jessen vil guide deltagerne gennem dette specielle område af Danmark, Koresand leder tankerne tilbage til da Vadehavet blev til.

Efter turen i ”ørkenen” samles vi på Mandø Kro til frokost buffet.

Pris pr. person inkl. transport til og fra Mandø/Koresand plus buffet på Manø Kro
Med JV-abonnement 365 kr.
Uden JV-abonnement 400 kr..

Arrangøren oplyser

Begrænset antal deltagere.