Go-NatTUR 2015

#
8/4-6/5–2/5–10/6–17/06–5/08

Datoer: 08.04. – 06.05. – 20.05. – 10.06. – 17.06. – 05.08 Go-NatTUR™ indeholder 6 meget forskellige og spændende ture, som byder på de flotteste og største naturoplevelser i Nationalpark Vadehavet fra april til august.

Sort Safari® og JydskeVestkysten takker for din tilmelding til 6 x Go-NatTUR i Nationalpark Vadehavet 2015

Det er vildt og dybt fascinerende at opleve de store fugleflokke ved solnedgang i og omkring Nationalpark Vadehavet, samt komme tæt på sky og sjældne dyrearter, når de er aktive med kurtisering og sang. Sort Safari® tager dig med på unikke og store naturoplevelser i skumringen og mørket – hvor naturen rigtig vågner op! Oplev blisgæs eller sky rørdrum, hør koret af sangfugle og se flagermus, oplev den hemmelighedsfulde natravn eller vadefuglene ved solnedgang over Vadehavet.

Alle 6 arrangementer specielt for JydskeVestkystens abonnenter 500,- kr.
08.04. – 06.05. – 20.05. – 10.06. – 17.06. – 05.08.

PRIS PR. PERSON for et enkelt arrangement 
Abonnent kr. 125,- / voksen 
75,- / børn (under 14 år)

Øvrige kr. 145,- / voksen 
95,- / børn (under 14 år) 

Mødestederne oplyses på billetten

Onsdag den 8. april 2015 kl. 17.30 - Go'-NatTUR Blisgås 
Mødestedet, 6270 Tønder
Turen, hvor man kommer helt tæt på tusinder af blisgæs, nogle af Europas største flokke, der søger ind til overnatningen helt tæt på os. Indflyvningen sker i imponerende og spektakulære formationer under højlydt gakken som fortsætter også i mørket. En intens og vild gåseoplevelse i verdensklasse.

Onsdag den 6. maj 2015 kl. 05.00 og kl. 19.00 - Go’-NatTUR Rørdrum
Mødestedet 6270 Tønder 
Turen, hvor man kommer til at opleve denne sky og sjældne fugl, der lige nu er i rigtig ynglestemning og synger - "pauker" - for at fastholde sit yngleområde. En mystisk og gådefuld fugl, som vi vil forsøge at få at se. Chancerne er gode. da området, vi besøger, rummer en af Europas største ynglebestande.

Onsdag den 20. maj 2015 kl. 19.30 - Go’-NatTUR Rørsanger 
Mødestedet, 6270 Tønder 
Turen, hvor man oplever hele koret af sangfugle i rørskoven, som lige nu synger intenst, efter at de har øvet i et par uger. Det flotte korværk opføres af mange forskellige sangere: sivsanger, rørsanger, blåhals, græshoppesanger, savisanger, og - hvis vi er blot lidt heldige - også sydlig nattergal og drosselrørsanger. Der findes næppe et område i Danmark med så mange forskellige arter og hvor man kan komme så tæt på. Det er MESTER-sangerne, der byder velkommen til årets koncert.

Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.30 - Go’-NatTUR Flagermus 
Mødestedet 6261 Bredebro.
Turen hvor man oplever de hemmelighedsfulde flagermus, der første bliver rigtig aktive ved solnedgang. Der er flere arter af flagermus i det område, hvor vi skal se og høre dyrene stå op og gøre sig klar til nattens jagt på insekter. Vi besøger et af Vadehavets bedste flagermus-områder, hvor der normalt er mulighed for at komme meget tæt på dem. Kom med og oplev de mystiske og lidt uhyggelige dyr, og hør om folkloren omkring flagermus, en overtro, der kan godt få det til at gyse lidt i os alle.

Onsdag den 17. juni kl.19.30 – Go’-NatTUR Natravn
Mødestedet 6792 Rømø. 
Turen hvor man oplever de hemmelighedsfulde natravne, der første bliver rigtig aktive ved solnedgang. Vi besøger Vadehavets bedste yngleområde for natravne, et område hvor der er mulighed for at komme meget tæt på de "syngende" fugle, når de næsten går i ekstase i "knurrende" sang. Natravne er ikke sky, men de er rigtig godt camoufleret og er derfor meget svære at få øje på, derfor er det de færreste, der overhovedet har set en natravn - det er der gode muligheder for på denne Go'-NatTUR.

Onsdag den 5. august 2015 kl. 19.30 - Go’-NatTUR Vadehavet 
Mødestedet 6280 Højer.
Turen hvor vi sammen vil opleve en forhåbentlig intens solnedgang over Vadehavet, samtidig med at Vadehavets fugle bliver presset tæt ind til kysten, hvor vi står, p.g.a. det stigende tidevand. En meget anderledes tur, med tusindvis af tidevandstrækkende fugle, som vi kommer tæt på. Glæd dig til en betagende og anderledes oplevelse på Go'-NatTUR Vadehavet.

Husk at medbringe passende tøj (fx varmt, vind- og vandtæt tøj), gode travesko/støvler (evt. gummistøvler) samt kikkert og evt. siddeunderlag. 
HUSK PAS da vi på mange af turene passerer landgrænsen.


Teknisk arrangør: Sort Safari

Arrangøren oplyser

Varighed: mellem 2½-3 timer, inkl. kørsel i egen bil
Varmt, vind- og vandtæt tøj, praktisk fodtøj (evt. gummistøvler)
Medbring gerne kikkert og evt. siddeunderlag
Husk pas, da vi på flere af turene kan tænkes at passer landegrænsen

Mødestederne oplyses på billetten