Go-nat STORE ugle

#
Fredag den 27. februar 2015 kl. 16:00

Den er enorm, den Store Hornugle, op til 1 m høj, og den er i stand til at fange musvåger, duehøge og ænder - det er i sandhed en voldsom, nyindvandret fugl.

Den er enorm, den Store Hornugle, op til 1 m høj, og den er i stand til at fange musvåger, duehøge og ænder - det er i sandhed en voldsom, nyindvandret fugl.

Lige nu sidder den og tuder, så det kan høres op til 1 km væk, den er trods kulden klar til at yngle. I slutningen af 1800-tallet blev den udryddet, men nu er den her igen.

Vi besøger et af dens mest sikre yngleområder, hvor den nu har ynglet flere år i træk. Vi er ret sikre på at få den at høre, og er vi heldige, får vi den også at se. Der venter deltagerne en dejlig, anderledes tur i skoven, når den bliver mørk og "farlig".

Turen foregår i egne biler. Varmt, vandtæt fodtøj er en nødvendighed, da vi skal ind og gå i skovbunden.

Turen ledes af naturvejleder Iver Gram, Sort Safari.

Voksen/Barn
Abonnent kr. 165/95
Øvrige kr. 145/75
Begrænset deltagerantal.

Arrangøren oplyser

Mødested i Tønder. Adressen oplyses på billetten.
Husk pas, da uglerne kan være fløjet over grænsen!