Tingstedet

#
Mandag den 6. oktober 2014 kl. 08:45

Mandag den 6. oktober 2014 Kom og vær med til at klæde landsdelens politikere på til det kommende års arbejde.

Kun for JydskeVestkystens abonnenter.

På JydskeVestkystens Tingstedet kan enhver rejse en sag, som bliver udsat for diskussion.

Formålet med dagen er at klæde vores folketingspolitikere på til det nye folketingsår, der tager sin begyndelse med Folketingets åbning 7. oktober. 2014

JydskeVestkysten vil gerne yde sit bidrag til en god kontakt mellem landsdelen og Christiansborg, mellem vælgere og politikere.
Vi vil gerne bringe gode kræfter i spil sammen for at gøre den politiske debat og engagerende levende også mellem valgkampene.

Tingstedet bringer folketingspolitikere og lokale interessenter, borgmestre, byrådspolitikere, erhvervsfolk, kulturpersonligheder og politisk interesserede sammen med afsæt i de udfordringer, som tegner sig set her fra landsdelen.
På tinget kunne enhver bonde fremsige sin klage, og dommen ville blive afsagt efter dybtgående diskussion. På JydskeVestkystens Tingstedet kan enhver rejse en sag, som bliver udsat for diskussion. Domme fælder vi dog ikke.

Tingstedet afholdes 6. oktober 2014 på Rødding Højskole
________________________________________________________________

Program:

08.45 - 09.15 - Morgenkaffe

09.15 - 09.45 - Velkomst
Ved ansvarhavende chefredaktør Peter Orry fulgt af tre keynotetalere, der slår vigtige regionale emner an.

10.00 - 11.00 - Workshops 1-3
Temaerne i formiddagens tre workshops er tiltrækningskraft for nye virksomheder, udnyttelse af potentialet for turisme og uddannelse.

11.15 - 12.30 - Topmødet 1. runde
Panel med ordførende folketingspolitikere fra de repræsenterede partier udfordres med nøglespørgsmål/problemstillinger fra formiddagens tre workshops. Moderator: chefredaktør Jørn Broch.

12.30 - 13.30 - Frokost

13.30 - 13.45 - Keynote 2
Tre nye talere slår dagens tre næste temaer an.

13.45 - 14.45 - Workshops 4-6
Temaerne er i eftermiddagens workshops er
landbrug, naboskabet med Tyskland og
unges krav til landsdelen, hvis de skal slå sig
ned her.

15.00 - 16.15 - Topmødet, 2. runde
Panel med ordførende folketingspolitikere fra de repræsenterede partier udfordres med nøglespørgsmål/problemstillinger fra eftermiddagens
tre workshops. Moderator: chefredaktør Jørn Broch.
_______________________________________________________________

Følgende af landsdelens folketingspolitikere deltager:
Benny Engelbrecht (S)
Jesper Petersen (S)
Troels Ravn (S)
Christian Rabjerg Madsen (S)
Anni Matthiesen (V)
Hans Christian Thoning (V)
Hans Christian Schmidt (V)
Ellen Trane Nørby (V)
Eva Kjer hansen (V)
Jens Ejner Christensen (V)
Henning Hyllested (Ø)
Mette Bock (LA )
Marlene Borst Hansen (R)
Karina Lorentzen (SF)
Mike Legarth (C)
Anita Christensen (DF)

Dertil kommer fem borgmestre og en række inviterede gæster fra kultur-,
uddannelses- og erhvervslivet.
_______________________________________________________________

Pris kr. 250,-

Prisen er inkl. forplejning hele dagen, morgenmad og frokost, frugt, vand og kaffe undervejs.

Arrangøren oplyser